Loading
)

Privaatsustingimused

Kasutame küpsiseid, et arendada meie teenust. Selle lehe kasutamise jätkamisega nõustute meie privaatsustingimustega.

Metroprint Systemsi privaatsuspoliitika

 1. Kogutavad ning töödeldavad isikuandmed

  1. Metroprint Systems OÜ kogub ja töötleb Kliendi järgnevaid isikuandmeid:

   1. Kliendi ees- ning perekonnanimi.

   2. Ettevõtte nimi.

   3. Kliendi e-posti aadress.

   4. Kliendi telefoninumber.

   5. Kliendi poolt saadetud e-kirjades või tehtud päringutes sisalduv teave.

   6. Kliendi ning Metroprint Systems OÜ vaheline infovahetus.

   7. Kliendi poolt saadetud kujundused, reklaamid või muud materjalid.

   8. Kliendi IP aadress.


 2. Küpsised

  1. Metroprint Systems OÜ kasutab Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Klientide Veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Kui Klient ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub  kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui Klient Veebilehte külastab.

  2. Metroprint Systems OÜ kasutab järgnevat liiki küpsiseid:

   1. Google Analytics küpsiseid kasutatakse Kliendi käitumist analüüsides Veebilehe täiustamiseks. Need küpsised annavad Metroprint Systemsile teavet Veebilehe Klientide arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu Veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Kogu küpsiste abil kogutud informatsioon liidetakse kokku teistelt Klientidelt saadud sarnase informatsiooniga ning on seetõttu anonüümne. Metroprint Systems OÜ ei tuvasta üksikuid kasutajaid.

   2. Sessiooniküpsiseid kasutatakse Veebilehe funktsionaalsuse säilitamiseks. See võimaldab Metroprint Systemsil ühendada Kliendi tegevused veebilehitseja sessiooniga, mis algab ja lõpeb vastavalt siis, kui Klient oma veebilehitseja akna avab ja sulgeb. Sessiooniküpsis koosneb ajutisest informatsioonist ning kustutatakse siis, kui Klient oma veebilehitsejast lahkub.

  3. Kliendi eelneval nõusolekul kasutab Metroprint Systems OÜ järgnevaid küpsiseid:

   1. Facebook Pixel küpsiseid kasutab Metroprint Systems Facebook’i vahendusel Kliendile reklaami suunamiseks ning reklaamivoo analüüsimiseks, mis omakorda toob kaasa Kliendi veebiliikluse jälgimise Facebook’i poolt.

  4. Kliendil on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui Klient eelistab küpsiseid mitte saada, võib Klient seadistada veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse. Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas seadistada küpsiseid puudutavaid eelistusi kõige populaarsemates veebilehtisejates, leiab siit: Internet ExplorerChromeFirefoxSafari ja Opera.

 3. Isikuandmete töötlemise eesmärk

  1. Privaatsustingimuste punktis 1 nimetatud Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, Lepingute ettevalmistamise ning Veebilehe kasutamise võimaldamise eesmärgil.

 4. Isikuandmete töötlemise viis

  1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes ulatuses, mis on Metroprint Systemsile teatavaks saanud Veebilehe vahendusel või Teenuse tellimise, selle ettevalmistamise ja täitmise kaudu.

  2. Kogutud isikuandmeid talletatakse ning säilitatakse üksnes käesolevate Privaatsustingimuste punktis 3 nimetatud eesmärkidel.

 5. Isikuandmete säilitamine ja kaitse

  1. Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

  2. Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida Metroprint Systems OÜ kasutab teenuse osutamiseks ning tellimuste täitmiseks säilitatakse kuni 10 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest Metroprint Systemsi käsutusse või kuni hetkeni kuniks kõik nõuded, mis võidakse esitada nende isikuandmete pinnalt või nendega seoses, on aegunud. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.

  3. Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes meie töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning Veebilehe haldamisega seonduvalt.

  4. Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib meil olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.

 6. Isikuandmete jagamine

  1. Me ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel:

   1. eenuse osutamisega seonduvalt isikuandmete edastamine allhankijatele või koostööpartneritele, kui andmete edastamine teeb võimalikuks teenuse osutamise.

   2. Tulenevalt õiguslikust kohustusest avalikustada või jagada Kliendi isikuandmeid (eelkõige seaduses sätestatud eesmärkidel, näiteks tulenevalt kohtuotsusest või eesmärgil ennetada kuritegusid, kaitsta Kliendi elu ja tervist).

   3. Teenuse osutamise täitmise tagamiseks.

   4. Tingituna ettevõtte müügist, kas osalisest või tervikuna, või ettevõtte ümberkorraldamisest. Sel juhul võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks Kliendi isikuandmete jätkuv kaitse.

   5. Eesmärgiga parendada ning arendada osutatavat Teenust. Kolmandaid osapooli loetakse eelnimetatud eesmärgil isikuandmete töötlemise osutamise korral isikuandmete volitatud töötlejateks. 

 7. Kliendi õigused

  1. Kliendil on õigus saada juurdepääs tema kohta kogutavatele ning töödeldavatele isikuandmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

  2. Kui isikuandmete töötlemine on kohalduva õiguse kohaselt keelatud, on Kliendil õigus nõuda isikuandmete töötlemise ning avalikustamise lõpetamist ja töödeldavate isikuandmete sulgemist või kustutamist.

  3. Kui isikuandmete töötlemisel rikutakse Kliendi õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

  4. Kui Kliendi õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on Kliendil õigus nõuda talle seeläbi tekitatud kahju hüvitamist.

 8. Muu

  1. Meil on õigus aeg-ajalt ühepoolselt vastavalt Teenuse osutamise muutumisega seonduvalt muuta ka Privaatsustingimusi. Privaatsustingimuste kõige uuem versioon on alati kättesaadav Veebilehe kaudu.

Kõikide küsimuste korral, mis Kliendil tekkivad seoses tema isikuandmete töötlemisega ning käesolevate Privaatsustingimustega, palume endaga ühendust võtta e-posti info@metroprint-media.com kaudu.